Årsmøte 2019

Det blir årsmøte på Myrkdalen Hotell, 17. april kl. 16.30

Saksliste årsmøte 2019

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av revisor og fastsettelse av honorar
 6. Fastsettelse av honorar til styret
 7. Oppfølgingssaker
  1. Planfri kryssing
  2. Løypelag
 8. Hovedplanarbeidet for vann og avløp
 9. Overtagelse av vei
 10. Asfaltering av vei
 11. Innkomne saker
 12. Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Etter at årsmøte er avsluttet vil vi ha et medlemsmøte hvor vi vil få en statusrapport fra Nils Akselberg i Myrkdalen Fjellandsby.

Vi minner om at for saker som ønskes behandlet må saksgrunnlag være styret i hende innen 03. april.

Sakslisten inneholder flere store og viktige saker, og som vil kunne ha økonomiske konsekvenser for medlemmene, som hovedplanarbeid for vann og avløp og asfaltering av vei. Se vedleggene for mer informasjon.

Styret er opptatt av at det i saker som vil ha økonomisk konsekvens er størst mulig oppslutning i medlemsmassen. Vi henstiller derfor til alle om å enten delta selv eller gi skriftlig fullmakt til å bli representert til andre

Hilsen styret i Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag

Saksliste årsmøte 2018

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap 2017
 4. Budsjett 2018
 5. Valg av revisor og fastsettelse av honorar
 6. Fastsettelse av honorar til styret
 7. Oppfølgingssaker; vassverk, kloakk, planfri kryssing, løypelag, vedlikehold og eierskap vei
 8. Innkomne saker
 9. Valg; Valg av medlemmer til styre og valgkomite

ÅRSMØTE 2018

Det blir årsmøte i Myrkdalen Hytteeigarlag 28. mars 2018. kl. 19.00 i Myrkalen Hotell.

Send oss gjerne saker som du vil vi skal ta opp.

E-post: post@mfhl.no innen 28.02.18

Endelig agenda vil bli lagt ut på vår hjemmeside: www.mfhl.no

Vi gleder oss til vi sees på årsmøtet den 28.03.18 kl. 1900!

Vennlig hilsen

Styret i Myrkdalen Hytteeigarlag

Velkommen til årsmøte

Dato:     Onsdag 12. april
Sted:     Myrkdalen hotell
Tid:        kl. 19

Saksliste:

1.  Valg av møteleder og referent
2.  Styrets årsberetning
3.  Regnskap 2016
4.  Budsjett 2017
5.  Valg av revisor og fastsettelse av honorar
6.  Fastsettelse av honorar til styret
7.  Oppfølgingssaker; vassverk, kloakk, planfri kryssing, løypelag,
vedlikehold og eierskap vei, veibom – NB! sistnevnte sak blir en
avstemmingssak
8.  Innkomne saker
9.  Valg;
Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Minner om at eventuelle andre saker må meldes til styret senest 3 uker før
dvs  onsdag 22. mars, sendes til post@mfhl.no
Referat fra årsmøte vil bi lagt ut på hjemmesiden.

Referat årsmøte

Referat fra årsmøte er nå klart. Sak om modell for betaling av kostnader til vann og kloakk var en av hovedsakene som ble diskutert.

Lovverket har to mulige modeller for betaling av kostnader til vann og kloakk:1. Alle kostnadene fordeles på alle som til enhver tid deltar i ordningen 2. Hver ny «medlem» betaler tilknytningsavgift

I Myrkdalen er modell 1 brukt, og i en fase med sterk utbygging innebærer dette at de som var tidlig etablert  har bidratt med  mye utbyggingskostnader, i fht de som kommer sist inn i ordningen.  Hytteeierne betaler store deler av kostnadene uten at de ble involvert ved endring av avtale mellom MV og utbyggerne i 2009.  Hytteeierlaget ønsker en vurdering av dette, samt mulighet for endringer.

Lenke til PDF-fil referat årsmøte

 

Årsmøte 2015

Innkalling til årsmøte 2015

Årsmøte i 2015 blir satt til 1. april. kl. 19.00. på Myrkdalen hotell.

Saksliste
1. Styrets årsberetning
2. Regnskap 2014 – Budsjett 2015
3. Valg av medlemmer til styre
4. Fastsettelse av honorar til styre
5. Valg av revisor og fastsettelse av hans honorar
6. Behandle innkomne forslag.
Forslag som ønskes behandlet, må sendes styret senest
11.Mars 2015. Saker kan sendes inn som svar på denne e-post.

Oppdatert agenda og årsmøtepapirer vil bli sent ut i forkant av
møte.

Har du lyst å gjøre en jobb i MFHL ved å delta i styrearbeidet eller
kjenner du noen som ønsker det, så ta direkte kontakt med
valgkomiteens formann, Hans Parnefalt,
hans.parnefalt@gmail.com

Etter at årsmøte er avsluttet vil vi ha et medlemsmøte hvor vi vil få
en statusraport fra Nils Akselberg I Myrkdalen Fjellandsby.

Er det spesielle saker du ønsker at medlemsmøte skal diskutere er
det ønskelig at styret blir informert innen 11. mars slik at vi har
mulighet til å gjøre eventuelle forberedelser.

Mvh,
Styret MFHL

 

Lenke til PDF-fil: 2014 Regnskap og revisjonsberetning