Medlemsmeldte saker til årsmøtet 2019

Sak 11 Innkomne saker

På vegne av medlemmer meldes følgende innkomne saker som vil behandles og avstemmes over under årsmøtets sak 11

1 – Fordeling av kostnader til drift og vedlikehold av vei

Jeg ber styret behandle spørsmålet om vi skal fastholde lik fordeling av kostnadene til drift og vedlikehold av veien eller om vi skal over til en annen fordeling  av kostnadene;

Vegloven § 54: «Når privat veg blir brukt som sams tilkomst for fleire eigedomar, pliktar kvar eigar, brukar eller den som har bruksrett, kvar etter same høvetal som gjeld for den bruk han gjer av vegen å halde vegen forsvarlig og brukande stand»  Regelen fastslår en «leddvis» kostnadsfordeling. I praksis tar man gjerne utgangspunkt i prinsippet om leddvis vedlikeholdplikt.

1.     Dette kan skje ved en matematisk fordeling basert på antall meter vei.
2.    Alternativt kan veien deles i tre strekninger, f.eks. med 20% av kostnadene, 30% og 50 % av
kostnadene.

Mitt  formål med dette forslaget er å få til en løsning på vedlikeholdplikten som er mer i samsvar med den vegloven gir anvisning på; en fordeling som fremstår som mer rettferdig i forhold til bruken av veien.

Tillater meg å ta opp spørsmålet igjen.  Vedtekter kan endres med 2/3 flertall.

2 – Utmelding av Myrkdalen hytteigerlag for Myrkdalsstovo.

Forslag til vedtak.

Myrkdalsstovo melder seg ut av Myrkdalen hytteiegerlag.

Bakgrunn

Myrkdalsstovo med sin beliggenhet ved bunnen Myrkdalsexpressen har andre ønsker og behov enn de fleste andre medlemmene i Myrkdalen hytteiegerlag.

Myrkdalsstovo har innkjøring ved bauten eller lengre nede og er derfor ikke en del av veiløsningen til Myrkdalen hytteigerlag, som er en av hovedpostene i budsjettet. 

Myrkdalsstovo hører naturlig til et «sentrumshyttelag» og ønsker en godkjenning for utmelding, under forutsetting at vi melder oss inn der når det blir etablert. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *