Parkeringsvakt VM i Freestyle

Til alle medlemmer i VFHL

Vii fått følgende forespørsel fra Voss Fjellandsby:

Dersom me ikkje opplever store problem vil ein ikkje innføre kontrollordning

i fyrste del av VM, men laurdag 9.mars og søndag 10.mars ynskjer me

å ha ein kontrollpost nedst i hyttefeltet, som kun slepper forbi dei som

har akreditering eller «bevis».

Sidan dette er eit opplegg som skal «beskytte» hytteeigarane mot uynskt

parkering vonar me at de kan hjelpe oss med mannskap til kontrollposten,

laurdag og søndag. Høyres det ut som ein dugnadsinnsats som de kan

utføre for oss og VM. Begge dagar kl 9.30 – 15.30 ?

Parkeringsbevis er sendt pr e-post til alle medlemmer i VFHL.

Vi i styret synes det er et bra initiativ. Vi vill ha 12 frivillige for å ta en time hver lørdag og søndag.

Vennligen send navn, telefonnummer og dag som dere kan stille opp så lager vi en vaktliste.

 

Mvh

Styret