Kantklipping i VFHL

Styret i VFHL har gjort avtale med LID Entreprenør A/S ved Håvard Lid om klipping av gress og busker langs hovedveiene i hyttefeltet.

Entreprenøren vil klippe vekster i veikantene og grøfter, ca. 1 – 2 m ut fra veikanten, alt etter terrengforhold og om buskene vokser inn mot veien og/eller grøftene.

Dersom noen vil ha klipping av større areal inn på egen tomt, må dette avtales og betales direkte med LID Entreprenør A/S, e-post: havard.lidentreprenor@gmail.com, eller  telefon: 41602325.

Det samme gjelder om sameie vil ha klipping innenfor sine areal.

Den kantklippingen som blir betalt av hytteeigarlaget gjelder de samme veiene som laget betaler snøbrøyting for.