Avislevering

LEVERING AV BT I VOSS FJELLANDSBY HYTTEEIGARLAG
April 2011

Det er i dag to forskjellige som distribuere BT til VFHL.
Mandag til lørdag er det Posten og de leverer til 1 leveringspunkt men kan til gjengjeld levere alfabetisk.
Søndag leverer BT avisen selv, de kan levere på flere punkt men de leverer ikke alfabetisk, kun i en bunke.

MANDAG til LØRDAG
Blir som i dag men vi vil få flere alfabet kasser

SØNDAG
Vil bli levert på 3 leveringspunkt i en bunke, men uten navn. På den måten slipper du å lete deg gjennom alle avisene, du kan bare ta den øverste (og dere som ikke har omadressert må gå i kiosken å kjøpe avisen)

Leveringspunktene er markert på vedlagte kart, der er det også markert hvilken boenhet som er knyttet til hvilket leveringspunkt.
MEN – har en mistanke om at det er forskjell i teori og praksis, kassene står i bussbu 1 – 2 – 4. Vi ber om at alle er løsningsorientert og leter opp kassene, som er merket med adresser og husk å ta en avis fra ”din” kasse!

VIKTIG INFORMASJON
Leveringspunktene er knyttet til boenhetens gateadresse, du må endre ferieadressen din på ”min BT” til å inneholde gateadressen som din boenhet har, da vil avisen din bli levert til leveringspunkt i henhold til vedlagte kart (eller bossbu, punk1 = bossbu 1 osv). Du kan ikke skrive c/o punkt x, (det forstår ikke datamaskinen).

Ønsker du å endre leveringspunktet du er tildelt kan du sende en e-post til logistikk@bt.no og oppgi:
• Voss Fjellandsby
• Gateadresse
• Ønsker å flytte fra leveringspunkt til leveringspunkt

Hva er gateadressen min?
Alle (med noen unntak) har fått brev om gateadressen fra Voss Kommune.
Du kan også søke i Voss kommune sin kartbase http://www.vossakart.no/gislinewebinnsyn_voss/
Zoom inn og du vil finne gnr/bnr og et tall, tallet er husnummeret ditt.
Gateadressene Bygardslii, Ondratunet, Finnbutunet, Draugsvollhammeren, Vårstølen og Hyrtateigen

Med vennlig hilsen
For Styret VFHL
avisgruppen