Årsmøte 2013

Hei alle sammen

Det vil bli Årsmøte i VFHL den 27. mars 2013 kl. 19.30 på Myrkdalen Hote.

Agenda og årsmøtepapirer vil bli sent ut i forkant av møte.

Innmelding av saker til årsmøte må være styret i hende innen 5. mars 2013. Saker kan sendes inn som svar på denne e-post.

Vi jobber med med å tilby en sosial aktivitet etter årsmøtet. Mer info om dette kommer ca. 6 mars.

Har du lyst å gjøre en jobb i VFHL og delta i styrearbeidet eller kjenner du noen som ønsker det, så ta direkte kontakt med valgkomiteens formann, Harald Lie, hlie@DELOITTE.no

Etter at årsmøte er avsluttet ønsker vi å ha et medlemsmøte hvor styret blant annet vil informere om saker vi har jobbet med det siste året. Er det spesielle saker du ønsker at medlemsmøte skal diskutere er det ønskelig at styret blir informert innen 5. mars slik at vi har mulighet til å gjøre eventuelle forberedelser.

Velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret VFHL

Årsmøte 2011

Årsmøte er avhold og det var ca 50 fremmøtte med tilsammen 69 stemmer.  Referat fra årstmøte 2011, lenke til PDF-fil

Det blir årsmøte den 12. april kl. 19.00 på Bryggen Museum. Agenda og årsmøtepapirer vil bli sendt ut i forkant av møte. Innmelding av saker må være styret i hende innen 28. mars 2011. Saker kan sendes inn på sirenaad@online.no.

Ønsker du å delta i styrearbeidet kan du sende en e-post til valgkomiteens formann jan.gunnik.hope(a)fana.rhk.org

Etter årsmøte vil det bli et medlemsmøte.