Parkeringsvakt VM i Freestyle

Til alle medlemmer i VFHL

Vii fått følgende forespørsel fra Voss Fjellandsby:

Dersom me ikkje opplever store problem vil ein ikkje innføre kontrollordning

i fyrste del av VM, men laurdag 9.mars og søndag 10.mars ynskjer me

å ha ein kontrollpost nedst i hyttefeltet, som kun slepper forbi dei som

har akreditering eller «bevis».

Sidan dette er eit opplegg som skal «beskytte» hytteeigarane mot uynskt

parkering vonar me at de kan hjelpe oss med mannskap til kontrollposten,

laurdag og søndag. Høyres det ut som ein dugnadsinnsats som de kan

utføre for oss og VM. Begge dagar kl 9.30 – 15.30 ?

Parkeringsbevis er sendt pr e-post til alle medlemmer i VFHL.

Vi i styret synes det er et bra initiativ. Vi vill ha 12 frivillige for å ta en time hver lørdag og søndag.

Vennligen send navn, telefonnummer og dag som dere kan stille opp så lager vi en vaktliste.

 

Mvh

Styret

Årsmøte 2013

Hei alle sammen

Det vil bli Årsmøte i VFHL den 27. mars 2013 kl. 19.30 på Myrkdalen Hote.

Agenda og årsmøtepapirer vil bli sent ut i forkant av møte.

Innmelding av saker til årsmøte må være styret i hende innen 5. mars 2013. Saker kan sendes inn som svar på denne e-post.

Vi jobber med med å tilby en sosial aktivitet etter årsmøtet. Mer info om dette kommer ca. 6 mars.

Har du lyst å gjøre en jobb i VFHL og delta i styrearbeidet eller kjenner du noen som ønsker det, så ta direkte kontakt med valgkomiteens formann, Harald Lie, hlie@DELOITTE.no

Etter at årsmøte er avsluttet ønsker vi å ha et medlemsmøte hvor styret blant annet vil informere om saker vi har jobbet med det siste året. Er det spesielle saker du ønsker at medlemsmøte skal diskutere er det ønskelig at styret blir informert innen 5. mars slik at vi har mulighet til å gjøre eventuelle forberedelser.

Velkommen.

Med vennlig hilsen

Styret VFHL