Merkevarprosessen i Voss Fjellandsby

Klipp fra VFs internavis 17/8:

Intervjuer i forbindelse med merkevareprosessen i gang

I løpet av høsten vil det gå mye tid og krefter til grundige analyser som skal etablere et godt grunnlag for merkevarebygging og markedsføring av Voss Fjellandsby som helårsdestinasjon i framtiden. I den sammenhengen er det mange «stakeholders» i Voss Fjellandsby som kan bli kontaktet med spørsmål om å få et intervju. Årsaken til det er at vi skal finne selve identiteten til Voss Fjellandsby og Myrkdalen, og da er både ansatte, grunneiere, styremedlemmer, hytteeiere og lokalbefolkning viktige kilder for informasjon. Vi håper de som blir kontaktet stiller seg positive til å bli intervjuet, slik at vi får etablert et godt bilde av Myrkdalen sin «sjel» slik vi selv opplever den. Det skal også gjennomføres undersøkelser som kartlegger hvilke assosiasjoner markedet har til Voss Fjellandsby og Myrkdalen og noen av de største konkurrentene våre. På den måten kan vi enklere se hvordan vi kan differensiere oss og skille oss ut fra konkurrerende destinasjoner på en positiv måte – og ikke minst på en måte som ingen andre kan kopiere.

Infomøte om fiber 16. august

Det var informasjonsmøte om fiber og bredbånd hos Nextgentel i Sandslimarka, 16. august.

Over 60 personer var tilstede. Det var mange gode spørsmål, og forhåpentligvis også noen gode svar J

Lenke til PDF-fil med det som ble tatt opp på møtet: VFHL Fjellband 2.0 info v2.0

Bestillingsskjema finnes under Fjellband i hovedmenyen.

Vi påminner igjen om at vi ønsker tilbakemelding fra alle – også de som ikke ønsker fiber.

Infomøte om fiber 16. august

Det var informasjonsmøte om fiber og bredbånd hos Nextgentel i Sandslimarka, 16. august.

Over 60 personer var tilstede. Det var mange gode spørsmål, og forhåpentligvis også noen gode svar J

Lenke til PDF-fil med det som ble tatt opp på møtet: VFHL Fjellband 2.0 info v2.0

Bestillingsskjema finnes under Fjellband i hovedmenyen.

Vi påminner igjen om at vi ønsker tilbakemelding fra alle – også de som ikke ønsker fiber.

Info fiber med pris og bestillingsblankett

Voss Fjellandsby, Voss Fjellandsby Hytteeierlag, NextGenTel og Relacom har som tidligere informert laget et tilbud om fiberbasert bredbånd i fjellandsbyen.  Vedlagt ligger informasjon og kundekontrakt.

Mer informasjon blir også lagt ut på

http://www.vfhl.no/

http://www.nextgentel.no/fellesavtaler/avtaler/vfhl/

For at prosjektet skal kunne realiseres er vi avhengig av minimum 200 abonnenter.

Påmeldingsfrist er 28. august 2012

Informasjonsmøte vil bli arrangert hos NextGenTel (Sandslimarka 31, Bergen)

Torsdag 16. august 2012 kl. 19:00

Vi oppfordrer alle til å sette seg inn i tilbudet.

Med vennlig hilsen

Styret/VFHL

VFHL Fjellband 2 0 info v1 0

Kundekontrakt for Voss Fjellandsby 10 08 12

 

Viktig: Informasjon fiber i Fjellandsbyen

Hei alle og regner med at dere fleste er i sommermodus fortsatt. Men vintersesongen nærmer seg nå.

Med referanse til årsmøtet og den store interessen som var det for å se på bredbånd(internett og TV) i Fjellandsbyen så har styret sammen med noen andre hytteieere, og Voss Fjellandsby jobbet med dette i etterkant.

Som dere alle vet så har det ikke vært et godt internett i Myrkdalen så langt, og TV tilbudet har vært RiksTV.

Noe av hovdegrunnen til dette er at det ikke har vært fiber opp til Myrkdalen, og ikke oppe i hyttelandsbyen heller.

Fiber er nå lagt opp til Myrkdalen (for hotellet).

Men for oss hytteeiere så må det legges ned fiber oppover mellom alle disse 350 hytteenhetene. Dette er en estimert kost på 2,3 mill eks. Mva. Denne har imidlertid Voss Fjellandsby påtatt seg og bekoste gitt at minimum 200 enheter i hyttebyen tegner seg på at de vil ha internet levert via fiber inn (Nextgentel er de da som skal levere internett og eventuelt TV signaler for de som vil og ha TV). Priser og alt kommer tilbake i mer info senere.

 Men det som hver av hytter/leiligheter må ta stilling til er om dere ønsker fiber inn til leiligheten. Hvis vi ikke gjør det denne gang, så vil det antageligvis aldri skje, men hytter/leiligheter i nye områder vil få, da det blir klargjort ved bygging.

 BER HVER AV DERE OM TILBAKEMELDING (dette er ikke en bindende bestilling)PÅ OM DET ER INTERESSE FOR DETTE. SEND MAIL  SÅ FORT SOM MULIG.

 VIKTIG AT DERE LESER ALL INFO SOM KOMMER UT ANGÅENDE DETTE, OG EVENTUELT KOMMER PÅ INFOMØTE  HVIS DERE HAR SPØRSMÅL OM DET SOM ER BLITT SENDT UT. INFOMØTE BLIR DET KALT INN TIL SENERE.

ALLE MÅ HA BESLUTTET SEG  INNEN 28. AUGUST, DA BLIR DET FOR SENT Å STARTE GRAVINGEN FØR SNØEN KOMMER ETTER DETTE.

SVAR JA  HVIS INTERESSE TIL E-POST hans.parnefalt@gmail.com, eller send en kommentar på denne (det er ikke en bestilling, bare en foreløpig oversikt over hvor mange som i utgangspunktet ønsker).

SVAR NEI HVIS IKKE INTERESSE FOR DETTE (VIKTIG OG FOR Å BEKREFTE AT DERE HAR LEST INFOEN).

 

Vennlig hilsen styret i VFHL

Treff i Pudder Cafe 14. januar

Hei alle medlemmer i Voss Fjellandsby Hytteeierlag!

Vinteren er endelig i gang, og vi har fine mnd i vente.
For de som ønsker så inviteres det til et uformelt treff i Pudder Cafe lørdag 14. januar når trekket stenger.
Det er ingen formell agenda, men en mulighet til å treffe andre hytte/leilighetseiere i Fjellandsbyen.

Dere er hjertelig velkommen!

Hilsen
Styret i Voss Fjellandsby Hytteeierlag