Årets dugnad

Lørdag 1. oktober kl 11.00 til 14.00,
Oppmøte ved Myrkdalsstovo
Så står årets dugnad for tur og det er viktig at dere tar med egnede redskaper til rydding av trær og kratt for de postene det gjelder (bensin eller batteridrevet motorsag meget brukbart).

Vi har planlagt følgende ting :
1. Bossplukking i feltet. Bossekker utdeles.
– Tilsyn av alle inn og ut vannløpene
– Rydde en del trær på fellesområdet og grøfter i feltet
2. Beising av 2 bossbuer, vi har pensler og beis.
3. Rydde Leine- og offpist-løypen
4. Annet

Når vi er ferdig med en god økt vil det vanke betasuppe i Myrkdalstovo Kl.14.00 og premie til de barna som deltar i dugnaden
De som ønsker det kan også benytte anledningen til kjøpe rabatterte sesongkort, (siste salgsdag 2e. oktober)
Vi håper flest mulig kan delta og samtidig benytte anledningen til å slå av noen ord med andre beboere i feltet

Vel møtt

Styret i Voss Fjellandsby Hytteeigarlag

Årets dugnad

Lørdag 1. oktober kl 11.00 til 14.00,
Oppmøte ved Myrkdalsstovo
Så står årets dugnad for tur og det er viktig at dere tar med egnede redskaper til rydding av trær og kratt for de postene det gjelder (bensin eller batteridrevet motorsag meget brukbart).

Vi har planlagt følgende ting :
1. Bossplukking i feltet. Bossekker utdeles.
– Tilsyn av alle inn og ut vannløpene
– Rydde en del trær på fellesområdet og grøfter i feltet
2. Beising av 2 bossbuer, vi har pensler og beis.
3. Rydde Leine- og offpist-løypen
4. Annet

Når vi er ferdig med en god økt vil det vanke betasuppe i Myrkdalstovo Kl.14.00 og premie til de barna som deltar i dugnaden
De som ønsker det kan også benytte anledningen til kjøpe rabatterte sesongkort, (siste salgsdag 2e. oktober)
Vi håper flest mulig kan delta og samtidig benytte anledningen til å slå av noen ord med andre beboere i feltet

Vel møtt

Styret i Voss Fjellandsby Hytteeigarlag

Avislevering

LEVERING AV BT I VOSS FJELLANDSBY HYTTEEIGARLAG
April 2011

Det er i dag to forskjellige som distribuere BT til VFHL.
Mandag til lørdag er det Posten og de leverer til 1 leveringspunkt men kan til gjengjeld levere alfabetisk.
Søndag leverer BT avisen selv, de kan levere på flere punkt men de leverer ikke alfabetisk, kun i en bunke.

MANDAG til LØRDAG
Blir som i dag men vi vil få flere alfabet kasser

SØNDAG
Vil bli levert på 3 leveringspunkt i en bunke, men uten navn. På den måten slipper du å lete deg gjennom alle avisene, du kan bare ta den øverste (og dere som ikke har omadressert må gå i kiosken å kjøpe avisen)

Leveringspunktene er markert på vedlagte kart, der er det også markert hvilken boenhet som er knyttet til hvilket leveringspunkt.
MEN – har en mistanke om at det er forskjell i teori og praksis, kassene står i bussbu 1 – 2 – 4. Vi ber om at alle er løsningsorientert og leter opp kassene, som er merket med adresser og husk å ta en avis fra ”din” kasse!

VIKTIG INFORMASJON
Leveringspunktene er knyttet til boenhetens gateadresse, du må endre ferieadressen din på ”min BT” til å inneholde gateadressen som din boenhet har, da vil avisen din bli levert til leveringspunkt i henhold til vedlagte kart (eller bossbu, punk1 = bossbu 1 osv). Du kan ikke skrive c/o punkt x, (det forstår ikke datamaskinen).

Ønsker du å endre leveringspunktet du er tildelt kan du sende en e-post til logistikk@bt.no og oppgi:
• Voss Fjellandsby
• Gateadresse
• Ønsker å flytte fra leveringspunkt til leveringspunkt

Hva er gateadressen min?
Alle (med noen unntak) har fått brev om gateadressen fra Voss Kommune.
Du kan også søke i Voss kommune sin kartbase http://www.vossakart.no/gislinewebinnsyn_voss/
Zoom inn og du vil finne gnr/bnr og et tall, tallet er husnummeret ditt.
Gateadressene Bygardslii, Ondratunet, Finnbutunet, Draugsvollhammeren, Vårstølen og Hyrtateigen

Med vennlig hilsen
For Styret VFHL
avisgruppen

Årsmøte 2011

Årsmøte er avhold og det var ca 50 fremmøtte med tilsammen 69 stemmer.  Referat fra årstmøte 2011, lenke til PDF-fil

Det blir årsmøte den 12. april kl. 19.00 på Bryggen Museum. Agenda og årsmøtepapirer vil bli sendt ut i forkant av møte. Innmelding av saker må være styret i hende innen 28. mars 2011. Saker kan sendes inn på sirenaad@online.no.

Ønsker du å delta i styrearbeidet kan du sende en e-post til valgkomiteens formann jan.gunnik.hope(a)fana.rhk.org

Etter årsmøte vil det bli et medlemsmøte.