Saksliste årsmøte 2018

  1. Valg av møteleder og referent
  2. Styrets årsberetning
  3. Regnskap 2017
  4. Budsjett 2018
  5. Valg av revisor og fastsettelse av honorar
  6. Fastsettelse av honorar til styret
  7. Oppfølgingssaker; vassverk, kloakk, planfri kryssing, løypelag, vedlikehold og eierskap vei
  8. Innkomne saker
  9. Valg; Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *