Merkevarprosessen i Voss Fjellandsby

Klipp fra VFs internavis 17/8:

Intervjuer i forbindelse med merkevareprosessen i gang

I løpet av høsten vil det gå mye tid og krefter til grundige analyser som skal etablere et godt grunnlag for merkevarebygging og markedsføring av Voss Fjellandsby som helårsdestinasjon i framtiden. I den sammenhengen er det mange «stakeholders» i Voss Fjellandsby som kan bli kontaktet med spørsmål om å få et intervju. Årsaken til det er at vi skal finne selve identiteten til Voss Fjellandsby og Myrkdalen, og da er både ansatte, grunneiere, styremedlemmer, hytteeiere og lokalbefolkning viktige kilder for informasjon. Vi håper de som blir kontaktet stiller seg positive til å bli intervjuet, slik at vi får etablert et godt bilde av Myrkdalen sin «sjel» slik vi selv opplever den. Det skal også gjennomføres undersøkelser som kartlegger hvilke assosiasjoner markedet har til Voss Fjellandsby og Myrkdalen og noen av de største konkurrentene våre. På den måten kan vi enklere se hvordan vi kan differensiere oss og skille oss ut fra konkurrerende destinasjoner på en positiv måte – og ikke minst på en måte som ingen andre kan kopiere.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *