Fjellband 2012-siste

Dessverre fikk vi ikke lagt inn bredbånd til noen før julehøytiden satte inn. De gode nyhetene er at like før jul fikk Relacom trukket gjennom hovedkabelen fra Myrkdalsstovo og over til rørsystemet ved leilighetene. Det betyr at de første enhetene vil bli påkoblet ganske raskt i 2013.

I den forbindelse har vi litt praktisk informasjon vedrørende selve monteringen inne. Særlig må de som i dag har fellesantenne for Riks-TV lese denne nøye:

Tiden har kommet for installasjoner i enhetene.
Som tidligere meldt vil installasjonen inne bestå av:
– fiberkontakt, som avslutter fiberen fra spredenettet
– mediekonverter, som konverterer fra fiberkabel til ethernetkabel

Mediekonverteren krever strøm.

Disse to boksene vil i utgangspunktet bli montert på vegg der hvor det er hensiktsmessig i forhold til hvor fiberen kommer til enheten.

For de enhetene som har trekkerør inn, er det naturlig å benytte dette.
Det kommer gjerne inn til sikringsskapet i et tykt rør, og så går det mindre rør ut fra sikringsskapet.

I noen leiligheter ser vi at de mindre rørene ut fra sikringsskapet i dag er i bruk til antennekabel til eksisterende TV-løsning. Det er ikke mulig å ha både antennekabel og fiberkabel samtidig i de små innvendige rørene.
Denne kan erstattes av TV-løsningen fra NextGenTel, men den er det ikke alle som ønsker eller har bestilt.

For å sikre at kundene blir fornøyde og at det blir færrest mulig misforståelser tilbys derfor følgende mulige løsninger der eksisterende rør kommer inn i sikringsskap:

1. Fiber trekkes inn i enhet via eksisterende rør i sikringsskap og videre i rør til et punkt på vegg. Der monteres fiberkontakt og mediekonverter. Dersom det er antennekabel i røret inne i enheten fjernes den, og eventuell eksisisterende TV-løsning basert på den vil da ikke virke lenger.

2. Fiber krampes (festes) på yttervegg, bores inn i enhet og det monteres fiberkontakt og mediekonverter på vegg. Eventuell eksisterende løsning for antennekabel berøres ikke og vil fortsette å virke.

3. Fiber trekkes inn i enhet via eksisterende rør i sikringsskap. Fiberkontakt og mediekonverter monteres i sikringsskap. Kunden er selv ansvarlig for å besørge stikkontakt til mediekonverter. Denne løsningen forutsetter at sikringsskapet er stort nok, og har en svakstrømsavdeling. Vær oppmerksom på at bredbåndsrouteren sansynligvis ikke får plass i sikringsskapet, så det må i de fleste tilfeller trekkes kabel ut til der den skal stå.

Alternativ 1 og 2 er prismessig inkludert i signert kontrakt. Som nevnt tidligere er kunden selv ansvarlig for strøm til mediekonverter (og også bredbåndsrouter og STB-boks).

Alternativ 3 er også prismessig inkludert i signert kontrakt, men fordi de færreste har stikkontakt montert i sikringsskapet vil det her påløpe ekstrakostnader til montering av det og eventuelt trekking av kabler videre ut fra sikringsskap. Relacom vil kunne utføre dette som betalt ekstraarbeid, eller man vil kunne benytte andre leverandører.

I de enhetene der det kommer inn rør som ikke er avsluttet i sikringsskap vil fiberkontakt og mediekonverter monteres i nærheten av røret.

Relacom tar kontakt når de skal inn i leilighet for å montere utstyret. Da avtales hvilken løsning kunden ønsker og eventuelt ekstraarbeid blir også avtalt.

Relacom vil også legge fra seg bredbåndsrouter og STB-boks(er) i enheten i forbindelse med installasjonen.
Tilkobling av bredbåndsrouter og STB-boks er som tidligere nevnt kundens ansvar.

Fjellband 2012-siste

Dessverre fikk vi ikke lagt inn bredbånd til noen før julehøytiden satte inn. De gode nyhetene er at like før jul fikk Relacom trukket gjennom hovedkabelen fra Myrkdalsstovo og over til rørsystemet ved leilighetene. Det betyr at de første enhetene vil bli påkoblet ganske raskt i 2013.

I den forbindelse har vi litt praktisk informasjon vedrørende selve monteringen inne. Særlig må de som i dag har fellesantenne for Riks-TV lese denne nøye:

Tiden har kommet for installasjoner i enhetene.
Som tidligere meldt vil installasjonen inne bestå av:
– fiberkontakt, som avslutter fiberen fra spredenettet
– mediekonverter, som konverterer fra fiberkabel til ethernetkabel

Mediekonverteren krever strøm.

Disse to boksene vil i utgangspunktet bli montert på vegg der hvor det er hensiktsmessig i forhold til hvor fiberen kommer til enheten.

For de enhetene som har trekkerør inn, er det naturlig å benytte dette.
Det kommer gjerne inn til sikringsskapet i et tykt rør, og så går det mindre rør ut fra sikringsskapet.

I noen leiligheter ser vi at de mindre rørene ut fra sikringsskapet i dag er i bruk til antennekabel til eksisterende TV-løsning. Det er ikke mulig å ha både antennekabel og fiberkabel samtidig i de små innvendige rørene.
Denne kan erstattes av TV-løsningen fra NextGenTel, men den er det ikke alle som ønsker eller har bestilt.

For å sikre at kundene blir fornøyde og at det blir færrest mulig misforståelser tilbys derfor følgende mulige løsninger der eksisterende rør kommer inn i sikringsskap:

1. Fiber trekkes inn i enhet via eksisterende rør i sikringsskap og videre i rør til et punkt på vegg. Der monteres fiberkontakt og mediekonverter. Dersom det er antennekabel i røret inne i enheten fjernes den, og eventuell eksisisterende TV-løsning basert på den vil da ikke virke lenger.

2. Fiber krampes (festes) på yttervegg, bores inn i enhet og det monteres fiberkontakt og mediekonverter på vegg. Eventuell eksisterende løsning for antennekabel berøres ikke og vil fortsette å virke.

3. Fiber trekkes inn i enhet via eksisterende rør i sikringsskap. Fiberkontakt og mediekonverter monteres i sikringsskap. Kunden er selv ansvarlig for å besørge stikkontakt til mediekonverter. Denne løsningen forutsetter at sikringsskapet er stort nok, og har en svakstrømsavdeling. Vær oppmerksom på at bredbåndsrouteren sansynligvis ikke får plass i sikringsskapet, så det må i de fleste tilfeller trekkes kabel ut til der den skal stå.

Alternativ 1 og 2 er prismessig inkludert i signert kontrakt. Som nevnt tidligere er kunden selv ansvarlig for strøm til mediekonverter (og også bredbåndsrouter og STB-boks).

Alternativ 3 er også prismessig inkludert i signert kontrakt, men fordi de færreste har stikkontakt montert i sikringsskapet vil det her påløpe ekstrakostnader til montering av det og eventuelt trekking av kabler videre ut fra sikringsskap. Relacom vil kunne utføre dette som betalt ekstraarbeid, eller man vil kunne benytte andre leverandører.

I de enhetene der det kommer inn rør som ikke er avsluttet i sikringsskap vil fiberkontakt og mediekonverter monteres i nærheten av røret.

Relacom tar kontakt når de skal inn i leilighet for å montere utstyret. Da avtales hvilken løsning kunden ønsker og eventuelt ekstraarbeid blir også avtalt.

Relacom vil også legge fra seg bredbåndsrouter og STB-boks(er) i enheten i forbindelse med installasjonen.
Tilkobling av bredbåndsrouter og STB-boks er som tidligere nevnt kundens ansvar.

Fjellband uke 2012-50

Proppen i hovedkabelen er nå funnet. Den ser ut til å være kortere enn 10 meter, og det pågår nå tining og det vil bli gravet ned til den tirsdag eller onsdag i neste uke. Deretter blir hovedkabelen trukket og skjøtt til de ulike spredekablene.

Det er også trukket ut spredekabler til flere skap i leilighetsområdet og bort til den første kummen i hyttefeltet.

Kulden forsinker alt arbeidet og det virker ikke realistisk å få noen tilkoblet før jul, selv om det fortsatt jobbes for fullt oppe i feltet.

I Finnbutunet er rørene som var tenkt brukt til bredbånd allerede i bruk til et felles antenneanlegg for Riks-TV. Dette kan være en utfordring, dette diskuteres nå. Om det er andre som har tatt i bruk rørene til felles antenneanlegg ber vi om tilbakemeldinger på det.

Fjellband uke 2012-50

Proppen i hovedkabelen er nå funnet. Den ser ut til å være kortere enn 10 meter, og det pågår nå tining og det vil bli gravet ned til den tirsdag eller onsdag i neste uke. Deretter blir hovedkabelen trukket og skjøtt til de ulike spredekablene.

Det er også trukket ut spredekabler til flere skap i leilighetsområdet og bort til den første kummen i hyttefeltet.

Kulden forsinker alt arbeidet og det virker ikke realistisk å få noen tilkoblet før jul, selv om det fortsatt jobbes for fullt oppe i feltet.

I Finnbutunet er rørene som var tenkt brukt til bredbånd allerede i bruk til et felles antenneanlegg for Riks-TV. Dette kan være en utfordring, dette diskuteres nå. Om det er andre som har tatt i bruk rørene til felles antenneanlegg ber vi om tilbakemeldinger på det.

Fjellband – Info fra NextGenTel

Viser til utsendte faktura for bredbånd i Voss Fjellandsby.

På tross av hardt arbeid fra NextGenTel og underleverandører har det vært vanskelig å få etablert bredbånd før jul som ønsket. Fortsatt jobbes det iherdig for å få flest mulig tilkoblet så raskt som mulig, men det er vanskelig å si når det vil skje.

I lys av dette vil NextGenTel ikke purre på fakturaene som er sendt ut og betalingsfrist utsettes til leveransetidspunkt, det vil si når man har fått fiber montert i sin enhet. Da vil også månedlig fakturering starte.
Fakturaene inneholder også en fiktiv installasjonsdato 03/03-2013 – den kan man se bort fra.

Kundeutstyr vil leveres i enhet i Fjellandsbyen samtidig med montering av fiberkontakt og vil altså ikke bli sendt til hjemmeadresse slik det står på faktura.

Framdrift, status og informasjon i prosjektet blir fortløpende lagt ut på VFHL sine websider www.vfhl.no.

På vegne av alle involverte parter beklager vi forsinkelsene som har oppstått.

Med vennlig hilsen
NextGenTel
Jan-Petter Liby

Fjellband – Info fra NextGenTel

Viser til utsendte faktura for bredbånd i Voss Fjellandsby.

På tross av hardt arbeid fra NextGenTel og underleverandører har det vært vanskelig å få etablert bredbånd før jul som ønsket. Fortsatt jobbes det iherdig for å få flest mulig tilkoblet så raskt som mulig, men det er vanskelig å si når det vil skje.

I lys av dette vil NextGenTel ikke purre på fakturaene som er sendt ut og betalingsfrist utsettes til leveransetidspunkt, det vil si når man har fått fiber montert i sin enhet. Da vil også månedlig fakturering starte.
Fakturaene inneholder også en fiktiv installasjonsdato 03/03-2013 – den kan man se bort fra.

Kundeutstyr vil leveres i enhet i Fjellandsbyen samtidig med montering av fiberkontakt og vil altså ikke bli sendt til hjemmeadresse slik det står på faktura.

Framdrift, status og informasjon i prosjektet blir fortløpende lagt ut på VFHL sine websider www.vfhl.no.

På vegne av alle involverte parter beklager vi forsinkelsene som har oppstått.

Med vennlig hilsen
NextGenTel
Jan-Petter Liby

Fjellband uke 2012-49

Dagens statusmøte ga dessverre ikke mye nytt om hovedkabelen fra Myrkdalsstovo mot leilighetene. Det har fortsatt ikke vært mulig å få gjennom fiber der, og nå begynner den møysommelige prosessen med tining og graving. I beste fall er det bare et kort stykke på 10-20m som må graves, men på grunn av telen i jorden blir det fort uke 51 før det er klart for trekking.

Så akkurat nå ser det ikke ut som vi får satt i drift anlegget før jul.
Men det jobbes hardt selv om det er kaldt og går mye langsommere nå, og vi har ikke helt gitt opp håpet om å få koblet opp noen før jul.

Når kabelen først kommer gjennom, er spredenettet i rør nå klart til deler av Hyrtateigen, Øvre Vårstølen, Vårstølen, og Vårstølskogen og det jobbes hver dag med å kartlegge og trekke spredefiber til de andre leilighetene og hyttene i fase 1. Arbeidet med å montere fiber inn i enkelte leiligheter er startet og vil pågå parallelt med arbeid med hovedkabel.

Utstyret fra NextGenTel er på plass og blir klart denne uken.

Endelige lister over påmeldinger er nå overlevert Relacom og de andre utførende. Fortsatt mangler det noen nøkler til leiligheter og hytter, men disse vil nå ikke bli etterlyst før mot slutten av prosjektet.

Fjellband uke 2012-49

Dagens statusmøte ga dessverre ikke mye nytt om hovedkabelen fra Myrkdalsstovo mot leilighetene. Det har fortsatt ikke vært mulig å få gjennom fiber der, og nå begynner den møysommelige prosessen med tining og graving. I beste fall er det bare et kort stykke på 10-20m som må graves, men på grunn av telen i jorden blir det fort uke 51 før det er klart for trekking.

Så akkurat nå ser det ikke ut som vi får satt i drift anlegget før jul.
Men det jobbes hardt selv om det er kaldt og går mye langsommere nå, og vi har ikke helt gitt opp håpet om å få koblet opp noen før jul.

Når kabelen først kommer gjennom, er spredenettet i rør nå klart til deler av Hyrtateigen, Øvre Vårstølen, Vårstølen, og Vårstølskogen og det jobbes hver dag med å kartlegge og trekke spredefiber til de andre leilighetene og hyttene i fase 1. Arbeidet med å montere fiber inn i enkelte leiligheter er startet og vil pågå parallelt med arbeid med hovedkabel.

Utstyret fra NextGenTel er på plass og blir klart denne uken.

Endelige lister over påmeldinger er nå overlevert Relacom og de andre utførende. Fortsatt mangler det noen nøkler til leiligheter og hytter, men disse vil nå ikke bli etterlyst før mot slutten av prosjektet.

Fjellband – ordrebekreftelse

Omsider har vi kommet så langt at Relacom nå er på vei inn i enhetene for å trekke fiberkabel.
På fredag 07/12 kl. 1600 ferdigstilles derfor listene for hvem som skal ha bredbånd. Ikke alle som har sagt ja har levert en fullstendig bestilling til NextGenTel.

Derfor er det viktig at hver enkelt sjekker at de har mottatt ordrebekreftelse fra NextGenTel. Den skal ha kommet på papir i vanlig post.

Dersom dere mangler en slik ordrebekreftelse er dere ikke registrert hos NextGenTel, og vil ikke få levert bredbånd i denne omgang.

Vi har forsøkt å purre på epost de som mangler, men ikke alle har svart.

Ta gjerne kontakt på epost på fjellband.info (at) vfhl.no om dere er usikker på om bestilling er levert.

(Hyttene i B8 og B9 samt Helgatunfeltet skal også ha mottatt ordrebekreftelse, og vil få levert bredbånd i fase 2 til neste år)

Fjellband uke 2012-48

Graving er nå påbegynt for de strekkene der det ikke har vært mulig å få gjennom fiber. Dette er ikke fullført, arbeidet fortsetter kommende uke.

Fiberen fra Myrkdalsstovo til spredenettet ble ikke trukket som forventet, det viser seg at det også der har blitt problemer på siste strekket (ved Y-krysset). Forhåpentligvis blir dette løst kommende uke, den fiberkabelen er kritisk for hele prosjektet.

Kommende uke vil det trekkes fiberkabler fra kum helt inn til noen bygg og hvis alt går greit vil det også bli trukket inn i noen leiligheter. De det gjelder vil bli oppringt på mobil før Relacom går inn i leiligheten. I denne omgang er det bare fiberen som vil bli trukket inn, selve montasjen av de to boksene og eventuelt bestilt ekstraarbeid vil bli utført senere.