Årsmøte 2019

Det blir årsmøte på Myrkdalen Hotell, 17. april kl. 16.30

Saksliste årsmøte 2019

 1. Valg av møteleder og referent
 2. Styrets årsberetning
 3. Regnskap 2018
 4. Budsjett 2019
 5. Valg av revisor og fastsettelse av honorar
 6. Fastsettelse av honorar til styret
 7. Oppfølgingssaker
  1. Planfri kryssing
  2. Løypelag
 8. Hovedplanarbeidet for vann og avløp
 9. Overtagelse av vei
 10. Asfaltering av vei
 11. Innkomne saker
 12. Valg av medlemmer til styre og valgkomite

Etter at årsmøte er avsluttet vil vi ha et medlemsmøte hvor vi vil få en statusrapport fra Nils Akselberg i Myrkdalen Fjellandsby.

Vi minner om at for saker som ønskes behandlet må saksgrunnlag være styret i hende innen 03. april.

Sakslisten inneholder flere store og viktige saker, og som vil kunne ha økonomiske konsekvenser for medlemmene, som hovedplanarbeid for vann og avløp og asfaltering av vei. Se vedleggene for mer informasjon.

Styret er opptatt av at det i saker som vil ha økonomisk konsekvens er størst mulig oppslutning i medlemsmassen. Vi henstiller derfor til alle om å enten delta selv eller gi skriftlig fullmakt til å bli representert til andre

Hilsen styret i Myrkdalen Fjellandsby Hytteeigarlag

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *